CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

BCONS tự hào vì bên cạnh khu văn phòng rộng rãi, khang trang, BCONS đã xây dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, xây dựng được một mái nhà chung, an toàn, hạnh phúc để tập thể cán bộ nhân viên yên tâm làm việc, phát huy năng lực và phát triển sự nghiệp.

Trong định hướng phát triển nhân sự, BCONS tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài, chế độ làm việc khoa học, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả cùng những chính sách đãi ngộ, khen thưởng hấp dẫn.

Một góc làm việc tại văn phòng Bcons Tower

1. Chính sách thu hút nhân tài

BCONS có chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, “chiêu hiền đãi sĩ” thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

2. Chế độ làm việc

BCONS tổ chức làm việc 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h30p (nghỉ Lễ, Tết, ốm, đau, thai sản… theo quy định của nhà nước). Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, BCONS có thể yêu cầu CBNV làm thêm giờ và thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước.

3. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi 

BCONS xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBNV nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích CBNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

4. Du lịch

Hàng năm Công ty tổ chức đi du lịch, nghỉ mát cho CBNV nhằm tái tạo sức lao động, tạo sự đoàn kết gắn bó CBNV trong Công ty.

Các CBNV BCONS trong chuyến đi tại Phan Thiết

5. Các loại hình khen thưởng

a) Khen thưởng thành tích đột xuất

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế hoặc góp phần nâng cao hiệu quả công việc của bộ phận, nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty; Khen thưởng các cá nhân/ tập thể tích cực tham gia các hoạt động văn thể, xây dựng văn hóa Công ty;

b) Khen thưởng thành tích khi kết thúc dự án/chiến dịch

Khen thưởng các cá nhân/ tập thể tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công chung của mỗi dự án/ chiến dịch;

c) Khen thưởng sáng kiến

Khen thưởng các cá nhân có sáng kiến mang lại lợi ích cho Công ty, có các đề xuất cải tiến mới góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, của bộ phận, nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty;

d) Khen thưởng gương “Người tốt việc tốt”

Khen thưởng những cá nhân ngăn chặn được thảm họa hoặc xử lý tốt với tình huống khẩn cấp; dũng cảm cứu người trong điều kiện nguy hiểm, trả lại tài sản nhặt được…;

e) Khen thưởng thành tích định kỳ

Khen thưởng thành tích cá nhân cuối năm; Khen thưởng thâm niên làm việc…

6. Hình thức khen thưởng

Tặng thưởng tiền mặt; tặng thưởng chuyến du lịch trong hoặc ngoài nước; tặng bằng khen; đề bạt, nâng lương trước hạn…

7. Bảo hiểm và phúc lợi

Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được BCONS thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tác bcons