Cập nhật dự án Bcons Greenview 28/08/2020

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật dự án Bcons Greenview 28/08/2020

Cập nhật dự án Bcons Greenview 28/08/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 28 tháng 08 năm 2020

– “Hiện tại dự án Bcons Greenview chuẩn bị khóa hầm 2, đổ mẻ sàn lớn hầm 1, mừng ngày Quốc Khánh 2 tháng 9” – trích chia sẻ từ Giám đốc Dự án Bcons Greenview.

Trả lời