CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/01/2024

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/01/2024

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/01/2024

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 25/01/2024: đang thi công:

  • Kết cấu tầng 26 tháp A + B1 và tầng 25 tháp B2 + C.
  • Hoàn thiện tầng 15 tháp A + B1 và tầng 17 tháp B2 + C.
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên
Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công dầm, sàn tầng điển hình Tháp A+B1
Thi công cột vách tầng điển hình Tháp B2+C
Thi công hoàn thiện tường

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Trả lời