Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/09/2022

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/09/2022

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/09/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/09/2022: đã lắp đặt xong thang máy, đang thi công các công tác hoàn thiện như ốp lát, sơn nước, lắp đặt cửa, lắp đặt tủ bếp.

Trả lời