Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 9/5/2023

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 9/5/2023

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 9/5/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 9/5/2023: đang thi công kết cấu phần thân.

Thi công cốt thép dầm sàn tầng 5
Kết cấu dầm sàn tầng 5
Bảo dưỡng sàn tầng 5

Một số hình ảnh dự án chung cư Bcons Polygon.

Trả lời