CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 10/09/2023

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 10/09/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 10/09/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 10/09/23: đang thi công kết cấu phần thân (tầng 10 tháp A+B1 và tầng 9 tháp B2+C).

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên
Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công thép dầm, sàn tầng điển hình Tháp A+B1
Thi công cốp pha cột, hệ chống dầm sàn tầng điển hình Tháp B2+C

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Trả lời