Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 16/03/2023

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 16/03/2023

Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 16/03/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 16/03/2023: đang thi công kết cấu phần hầm.

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

 

Trả lời