CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 3/6/2023

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 3/6/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 3/6/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 3/6/2023: đang thi công kết cấu dầm sàn tầng 2.

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ Tháp A
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp A
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp B
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp C

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Trả lời