CÁN BỘ CHỦ CHỐT

LÊ NHƯ THẠCH

Chủ tịch HĐQT

ĐỖ THANH BÌNH

PCT Thường trực HĐQT

NGUYỄN THỊ NGỌC KHUÊ

Phó Chủ tịch HĐQT

PHẠM NGỌC THANH TÂM

Thành viên HĐQT

NGÔ LƯU BÌNH

Thành viên HĐQT

NGÔ LƯU BÌNH

Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH BÌNH

Giám Đốc Khối HCNS

 

PHẠM NGỌC THANH TÂM

Giám đốc Khối Tài chính

NGUYỄN MINH TÂM

Giám Đốc Khối Thi Công

DƯƠNG KIM QUÂN

Giám Đốc Khối Đấu Thầu

TRẦN THU TÂM

Giám Đốc Khối Đầu Tư

LÊ THỊ NGỌC THẢO

Giám đốc Khối Kinh doanh

 

HỒ KỲ LÂN

TGĐ Công ty Bcons Design

CÁI MINH GIÁC

TGĐ Công ty Bcons Tech

TRƯƠNG THỊ NGỌC DUNG

TGĐ Công ty CP Dịch vụ Bcons

Đối tác bcons