CÁN BỘ CHỦ CHỐT

LÊ NHƯ THẠCH

Chủ tịch HĐQT

 

Ông tốt nghiệp tại Trường Đại Học Bách Khoa HCM sau này trở thành giảng viên Đại Học Bách Khoa và tu nghiệp nhiều nơi ở nước ngoài trước khi về Việt Nam.
Ông là người “Thuyền trưởng” của con tàu BCONS, là một người mạnh mẽ, quyết đoán và có tầm nhìn rộng, đặc biệt luôn coi trọng chữ tín. Ông đã đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong công ty theo một mô hình chuyên nghiệp. Ông chính là người định hình văn hoá noi gương của BCONS.

ĐỖ THANH BÌNH

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
Giám đốc Khối Kinh doanh

NGUYỄN THỊ NGỌC KHUÊ

Phó Chủ tịch HĐQT 
Giám đốc Trung tâm Đào tạo

Phạm Ngọc Thanh Tâm

Thành viên HĐQT 
Giám đốc Khối Tài chính

NGÔ LƯU BÌNH

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc 

NGÔ LƯU BÌNH

Tổng Giám đốc

 

ĐỖ THANH BÌNH

Giám Đốc
Khối Kinh doanh

PHẠM NGỌC THANH TÂM

Giám đốc
Khối Tài chính

 

HỒ KỲ LÂN

Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Tư vấn Thiết kế Bcons

NGUYỄN THỊ NGỌC KHUÊ

Giám Đốc
Trung tâm Đào tạo

 

NGUYỄN MINH TÂM

Giám Đốc
Khối Thi công

 

LÊ THỊ NGỌC THẢO

Giám đốc
Khối HCNS

 

CÁI MINH GIÁC

Giám đốc
Khối Đấu thầu

 

TRẦN THU TÂM

P. Giám đốc
Khối Đầu tư & Dự án

 

Đối tác bcons