CÁN BỘ CHỦ CHỐT

LÊ NHƯ THẠCH

Chủ tịch HĐQT

ĐỖ THANH BÌNH

PCT Thường trực HĐQT
Giám đốc Khối HCNS

NGUYỄN THỊ NGỌC KHUÊ

Phó Chủ tịch HĐQT
*

PHẠM NGỌC THANH TÂM

Thành viên HĐQT 
Giám đốc Khối Tài chính

NGÔ LƯU BÌNH

Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc 

NGÔ LƯU BÌNH

Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH BÌNH

Giám Đốc Khối HCNS

 

PHẠM NGỌC THANH TÂM

Giám đốc Khối Tài chính

HỒ KỲ LÂN

TGĐ Công ty Bcons Design

CÁI MINH GIÁC

TGĐ Công ty CP Kỹ Thuật
& Công nghệ Bcons

NGUYỄN MINH TÂM

Giám Đốc Khối Thi công

LÊ THỊ NGỌC THẢO

Giám đốc Khối Kinh doanh

 

DƯƠNG KIM QUÂN

Giám đốc Khối Đấu thầu

TRẦN THU TÂM

Giám đốc Khối Đầu tư

TRƯƠNG THỊ NGỌC DUNG

TGĐ Công ty CP Dịch vụ Bcons

Đối tác bcons