Tập đoàn Bcons thông báo công bố khách hàng trúng giải chương trình tri ân khách hàng thanh toán đúng tiến độ trong mùa dịch đối với dự án Bcons Garden và Bcons Green View – Đợt 2- Bốc thăm trúng 01 xe ô tô Kia Soluto

Trang chủ

Tin Tức

Tập đoàn Bcons thông báo công bố khách hàng trúng giải chương trình tri ân khách hàng thanh toán đúng tiến độ trong mùa dịch đối với dự án Bcons Garden và Bcons Green View – Đợt 2- Bốc thăm trúng 01 xe ô tô Kia Soluto

Tập đoàn Bcons thông báo công bố khách hàng trúng giải chương trình tri ân khách hàng thanh toán đúng tiến độ trong mùa dịch đối với dự án Bcons Garden và Bcons Green View – Đợt 2- Bốc thăm trúng 01 xe ô tô Kia Soluto

Trả lời