Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 & 1 tháng 5

Trang chủ

Chưa được phân loại

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 & 1 tháng 5

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 & 1 tháng 5

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 & 1 tháng 5.

​​​​​​​-Căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

-Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 & 1 tháng 5 như sau:

Thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020:

Nghỉ Thứ Năm, ngày 02/04/2020. Thời gian bắt đầu làm việc bình thường: Thứ Sáu, ngày 03/04/2020.

Thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 & 1 tháng 5:

Nghỉ từ thứ Năm, ngày 30/04/2020 đến 03/05/2020. Thời gian làm việc bình thường bắt đầu từ ngày: thứ Hai, ngày 04/05/2020.

Trân trọng thông báo và kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe!