BCONS - Khác Biệt Ở Chữ Tín

(+84) 28 3512 9632

Chi tiết bài viết

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 11/10/2019

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Suối Tiên đang xây dựng trong tháng 10/2019.

Block A: đã đổ bê tông xong tầng 16

Block B: chuẩn bị công tác đổ bê tông tầng 18

© COPYRIGHT 2017 BCONS PTE LTD. ALL RIGHTS RESERVED