BCONS - Khác Biệt Ở Chữ Tín

(+84) 28 3512 9632

Chi tiết bài viết

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 24/10/2019

    Một số hình ảnh được tiếp tục cập nhật từ dự án Bcons Suối Tiên đang xây dựng trong tháng 10/2019. Hiện tại, Block A hoàn thành đổ xong bê tông tầng 18Block B đang tiến hành thi công đổ bê tông tầng 19.

 

 

© COPYRIGHT 2017 BCONS PTE LTD. ALL RIGHTS RESERVED