Thư Chủ tịch HĐQT gửi CBNV hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt

Trang chủ

Tin Tức

Thư Chủ tịch HĐQT gửi CBNV hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt

Thư Chủ tịch HĐQT gửi CBNV hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt

Cùng với đồng bào cả nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS phát động ngày quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung bị lũ lụt.

 

Trả lời