Bcons thông báo hỗ trợ chi phí tiêm Vaccine phòng Virus SARS-COV-2

Trang chủ

Tin Tức

Bcons thông báo hỗ trợ chi phí tiêm Vaccine phòng Virus SARS-COV-2

Bcons thông báo hỗ trợ chi phí tiêm Vaccine phòng Virus SARS-COV-2

Bcons thông báo hỗ trợ chi phí tiêm Vaccine phòng Virus SARS-COV-2

Kính gửi: Toàn thể công nhân viên Bcons Group

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty kính gửi các anh chị thông báo về việc ngay khi Chính Phủ thông báo tiên ngừa Vaccine, công ty sẽ đăng ký cho toàn bộ người lao động tại công ty Bcons.

Mong các anh chị vững tâm làm việc và tích cực trong công việc phòng chống dịch Covid vì sức khỏe cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp và xã hội.

Cám ơn các anh chị.

Trả lời