Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 10/02/2020

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 10/02/2020

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 10/02/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 10 tháng 02 năm 2020. Hiện tại dự án đã đổ xong bê tông tầng thứ 10 của Block A (trước đó đã đổ xong  bê tông tầng 10 của Block B).

Block B đã đổ xong bê tông tầng 11