Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 11/06/2020

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 11/06/2020

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 11/06/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 11 tháng 06 năm 2020

– Block B: đã đổ xong bê tông tầng 25
Block A: đã đổ xong bê tông tầng 25

Trả lời