Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 25/02/2020

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 25/02/2020

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 25/02/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 25 tháng 02 năm 2020. Hiện tại dự án đã đổ xong bê tông tầng thứ 13 của Block B và đang đổ bê tông tầng 13 của Block A.