Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 26/03/2020

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 26/03/2020

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 26/03/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 26 tháng 03 năm 2020

– Block A: đã đổ xong bê tông tầng 16
– Block B: đang trong quá trình lên cốp pha tầng 18