Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 10/02/2020

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 10/02/2020

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 10/02/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Suối Tiên đang xây dựng cập nhật ngày 10 tháng 02 năm 2020. Hiện tại dự án đang xây trát đến tầng thứ 20 của Block A.

Hình ảnh chụp từ cổng vào của công trình