Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 15/10/2019

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 15/10/2019

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 15/10/2019

Một số hình ảnh được tiếp tục cập nhật từ dự án Bcons Suối Tiên đang xây dựng trong tháng 10/2019. Hiện tại, block B đã đổ bê tông xong tầng 18.

Trả lời