Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 27/09/2019

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 27/09/2019

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 27/09/2019

Một số hình ảnh từ dự án Bcons đang xây dựng trong tháng 9/2019.

Hiện tại dự án đang thi công đến tầng 15

Ảnh chụp dự án nhìn từ trên cao

Và một số hình ảnh khác từ dự án:

Trả lời