CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/11/2023

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/11/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/11/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 25/11/2023: đang thi công:

Kết cấu tầng 19 tháp A + B1 và tầng 18 tháp B2 + C.

Hoàn thiện tầng 7 tháp A + B1 và tầng 7 tháp B2 + C.

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên
Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công dầm, sàn tầng điển hình Tháp A+B1
Thi công cột vách tầng điển hình Tháp B2+C
Thi công hoàn thiện tường

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Trả lời