CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 26/06/2024

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 26/06/2024

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 26/06/2024

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 26/06/2024: Đang thi công xây tường tầng tum, tô tường tầng 26 tháp A + B1 và xây tường tầng tum, tô tường tầng 27 tháp B2 + C.

Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công xây tường
Thi công hoàn bên trong căn hộ

Một số hình ảnh dự án Bcons City – Tháp Green Topaz.

Trả lời