Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 15/06/2022

Trang chủ

Tin Tức

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 15/06/2022

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 15/06/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 15/06/2022: Công tác xây tường đến tầng 28, tầng mái, công tác tô tường đến tầng 23, ốp lát nhà vệ sinh đến tầng 9.

Trả lời