CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLARIS NGÀY 26/06/2024

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLARIS NGÀY 26/06/2024

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLARIS NGÀY 26/06/2024

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polaris ngày 26/06/2024: Đang thi công Kết cấu cột vách tầng 2 lên tầng 3 tháp A và tháp B.

Mặt bằng tổng thể dự án
Thi công cột vách tầng 2 lên tầng 3 Tháp A
Thi công cột vách tầng 2 lên tầng 3 Tháp B

Một số hình ảnh dự án Bcons Polaris.

Trả lời