CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 10/08/2023

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 10/08/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 10/08/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 10/08/23: đang thi công kết cấu phần thân (tầng 13 tháp A và tầng 15 tháp B)

Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn

Một số hình ảnh dự án chung cư Bcons Polygon.

Trả lời