CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 10/09/2023

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 10/09/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 10/09/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 10/09/23, đang thi công:

  • Kết cấu tầng 16 tháp A và tầng 19 tháp B.
  • Hoàn thiện tầng 12 tháp A và tầng 13 tháp B.
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn
Thi công hoàn thiện tường

Một số hình ảnh dự án chung cư Bcons Polygon.

Trả lời