Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 17/5/2023

Trang chủ

Chưa được phân loại

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 17/5/2023

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 17/5/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 17/5/2023: đang thi công kết cấu phần thân.

Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp A
Thi công kết cấu cột vách Tháp A
Thi công kết cấu cột vách Tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B

Một số hình ảnh dự án chung cư Bcons Polygon.

Trả lời