CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 10/08/2023

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 10/08/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN GREEN TOPAZ NGÀY 10/08/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 10/08/23: đang thi công kết cấu phần thân (tầng 7 tháp A+B và tầng 5 tháp B+C).

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ cẩu tháp
Mặt ngoài Tháp A+B
Mặt ngoài Tháp B+C
Thi công thép tầng điển hình Tháp A+B
Thi công Bê tông tầng điển hình Tháp B+C

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Trả lời