Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 17/5/2023

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 17/5/2023

Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 17/5/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 17/5/2023: đang thi công kết cấu tầng 1.

Đang thi công thép sàn tầng 1(zone 4)

Đã đổ bê tông sàn tầng 1 (zone 3) (lũy kế 60% diện tích sàn)

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Trả lời