Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 9/5/2023

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 9/5/2023

Cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 9/5/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Green Topaz ngày 9/5/2023: đang thi công kết cấu tầng 1.

Mặt bằng dầm sàn tầng 1

Chuẩn bị vật tư thiết bị thi công kết cấu dầm sàn tầng 1
Thi công kết cấu dầm sàn tầng 1

Một số hình ảnh dự án Green Topaz.

Trả lời