Các giải pháp Kỹ thuật Thi công áp dụng tại Tập đoàn Bcons – Phần 01

Trang chủ

Thi công

Các giải pháp Kỹ thuật Thi công áp dụng tại Tập đoàn Bcons – Phần 01

Các giải pháp Kỹ thuật Thi công áp dụng tại Tập đoàn Bcons – Phần 01

Giải pháp kỹ thuật thi công là yếu tố rất cần thiết cho các công trình xây dựng, là khung sườn để đối chiếu, làm theo trong suốt quá trình thi công. Giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý sẽ rút ngắn được thời gian cũng như chi phí trong thi công.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS luôn chú trọng vào việc lập giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công theo đúng biện pháp đã đề ra. Bên cạnh đó, công ty cũng không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp kỹ thuật thi công mới nhằm mang lại hiệu quả hơn trong quá trình thi công. Một số giải pháp kỹ thuật thi công đang được Công ty áp dụng như cọc khoan hạ, tường chắn đất bằng tường vây Barrette, cừ Larsen, cọc vây khoan nhồi, hệ giằng thép hình, cốp pha nhôm, cốp pha leo lõi thang, hệ bao che, cẩu tháp, vận thăng, cẩu mini trên mái tháo cẩu, hàn EcoSpeed,…

Phan Phú Ngọc Duy – Khối Thi công

Trả lời