Kỹ Năng Đàm Phán – Tập đoàn Bcons

Trang chủ

Tin Tức

Kỹ Năng Đàm Phán – Tập đoàn Bcons

Kỹ Năng Đàm Phán – Tập đoàn Bcons

Chủ tịch Tập đoàn Bcons đào tạo Kỹ Năng Đàm Phán cho toàn thể cán bộ quản lý Tập đoàn.

1. Công thức đàm phán, tầm nhìn tổng thể

2. Những kỹ năng tiến hành cuộc đàm phán, thương lượng mang lại hiệu quả

3. Việc trở thành nhà đàm phán giỏi là người có các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi ( win – win ) trong gia đình, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp, khách hàng.

4. Câu chuyện từ kinh nghiệm thực tiễn về đàm phán của Tập đoàn.

Kỹ Năng Đàm Phán – Tập đoàn Bcons

Trả lời