Tập Đoàn BCONS công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự và phân quyền chức vụ

Trang chủ

Tin Tức

Tập Đoàn BCONS công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự và phân quyền chức vụ

Tập Đoàn BCONS công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự và phân quyền chức vụ

Quyết định phân quyền cho các Phó CT HĐQT và TGĐ

Tối ngày 05/04 Tập đoàn BCONS tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch HĐQT BCONS về việc phân quyền Chức vụ đối với các Phó CT HĐQT và TGĐ đồng thời bổ nhiệm chức vụ quyền Giám đốc Khối kinh doanh và quyền Giám đốc Khối HCNS.

Trong năm qua BCONS lãi trước thuế hợp nhất  118 tỷ đồng, tăng 735 % so với năm 2019. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản BCONS là 1.406 tỷ đồng, tăng trưởng 239% so với năm 2019 và tiếp tục tăng trưởng không ngừng. Trước tình hình dịch covid gây khó khăn chung của toàn doanh nghiệp, BCONS vẫn có những bước tiến thần tốc nhờ sự ứng biến linh hoạt và năng lực quản trị hệ thống của ban lãnh đạo.
Thấu hiểu được tầm quan trọng trong việc quản trị bộ máy ông Lê Như Thạch Chủ tịch HĐQT quyết định phân quyền các Phó CT HĐQT và TGĐ nhằm đẩy mạnh chuẩn hóa mô hình tổ chức, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược công nghệ thông tin, chiến lược truyền thông… phù hợp với chiến lược kinh doanh toàn tập đoàn BCONS.

Qua đó quyết định phân quyền:
Ông Đỗ Thanh Bình – Phó CT HĐQT.
– Ký ủy nhiệm chi công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS.
– Quản lý khối kinh doanh.
– Quản lý khối HCNS.
– Quản lý công ty Bcons Service.
– Quản lý truyền thông BCONS.
Ông Ngô Lưu Bình TGĐ – TV HĐQT.
– Quản lý khối Đấu thầu.
– Chủ tịch các hội đồng đánh giá.
– Quản lý Công ty thiết kế Bcons.
– Quản lý Ban kiểm soát nội bộ.
– Quản lý khối đầu tư.
Ông Hồ Kỳ Lân – Phó CT HĐQT.
– Phê duyệt các vấn đề thuộc về chủ đầu tư.
– Quản lý Công ty đầu tư nhà ở BCONS.
– Quản lý Khối QLDA.
– Quản lý Trưởng ban an toàn và giải quyết sự cố trên các dự án.
Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó CT HĐQT.
– Nghiên cứu các biện pháp thi công mới.
– Quản lý khối Thi công.
– Quản lý phòng R&D.
– Chủ tịch HĐQT BCONS Tech.

Hình ảnh các Phó chủ tịch và TGĐ nhận quyết định phân quyền.

“ Mong rằng sau buổi lễ này các Phó CT HĐQT và TĐG nổ lực hơn nữa thực hiện các giải pháp nhằm tăng nhanh quy mô và năng lực tài chính, kiểm soát chất lượng công trình; đổi mới cách thức quản trị phù hợp với hệ thống, chuẩn mực quốc tế. Xây dựng chính sách nhân sự hợp lý để thu hút, sử dụng và quản lý có hiệu quả đội ngũ CBNV; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ để đội ngũ CBVN ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện toàn diện văn hóa BCONS hướng tới chính mình, khách hàng, tạo ra nét văn hóa đặc trưng riêng của BCONS” Chủ tịch Lê Như Thạch chia sẻ.


Chủ tịch Lê Như Thạch phát biểu trong buổi lễ. 

Đồng thời trong buổi lễ ông Đỗ Thanh Bình – Phó CT Thường trực HĐQT trao quyền: GĐ Khối HCNS cho ông Lê Bảo Anh và GĐ Khối kinh doanh cho ông Nguyễn An Tuấn.

Ông Đỗ Thanh Bình trao quyền GĐ HCNS cho ông Lê Bảo Anh”chính giữa” , GĐ kinh doanh cho ông Nguyễn An Tuấn “ngoài cùng bên trái” 

Ông Ngô Lưu Bình TGĐ BCONS cho biết “Để hoàn thành trọng trách lớn của Chủ tịch và các thành viên HĐQT, đội ngũ CBNV đã tin cậy giao phó. Các Giám đốc khối cần tập trung xây dựng bộ máy nhân sự, điều hành trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu quả; Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp có hiệu quả cao nhất, góp phần thiết thực xây dựng hệ thống BCONS ngày càng phát triển bền vững.”
Một số hình ảnh trong buổi lễ.Trả lời