Tập đoàn Bcons đến thăm và làm việc tại Đà Lạt

Trang chủ

Tin tức

Tập đoàn Bcons đến thăm và làm việc tại Đà Lạt

Tập đoàn Bcons đến thăm và làm việc tại Đà Lạt

Sáng ngày 12/03/2022, ông Lê Như Thạch CT HĐQT Bcons đến thăm và làm việc tại Hội sở Liên Minh Group, Tp Đà Lạt.

Tại buổi làm việc, cả hai bên cùng thống nhất các phương án hợp tác trong thời gian tới. Năm 2022 sẽ là năm triển khai nhiều dự án hợp tác giữa Bcons Group và Liên Minh Group tại Thành phố Đà Lạt.

Ông Lê Như Thạch CT HĐQT Bcons và ông Ngô Quang Phúc CT HĐQT Liên Minh tại buổi họp

Trả lời