TẬP ĐOÀN BCONS HỖ TRỢ SINH KẾ THOÁT NGHÈO CHO 10 HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG

Trang chủ

Tin tức

TẬP ĐOÀN BCONS HỖ TRỢ SINH KẾ THOÁT NGHÈO CHO 10 HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG

TẬP ĐOÀN BCONS HỖ TRỢ SINH KẾ THOÁT NGHÈO CHO 10 HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG

Trong năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng và tham gia tích cực vào kế hoạch này, Tập đoàn Bcons phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đồng hành cùng chính quyền huyện Lạc Dương hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ dân nghèo và cận nghèo thuộc huyện Lạc Dương.

Tập đoàn Bcons hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ nghèo và cận nghèo huyện Lạc Dương

Cụ thể, Tập đoàn Bcons đã hỗ trợ 20.000.000 đồng/hộ, tổng số tiền hỗ trợ là 200.000.000 đồng cho 10 hộ nghèo và cận nghèo tại thôn Đông Mang, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chi phí hỗ trợ này sẽ được sử dụng để mua bò vàng sinh sản và máy cắt cỏ, giúp các hộ dân nâng cao thu nhập và tạo ra cơ hội vươn lên khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng phát biểu
Ông Cil Poh – Phó Chủ Tịch UBND huyện Lạc Dương phát biểu

Những đóng góp của Tập đoàn đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân từng bước thay đổi cuộc sống và trở thành những tấm gương tích cực cho xã hội.

Đại diện hộ dân huyện Lạc Dương phát biểu

Đây là một hành động mang ý nghĩa đóng góp cho xã hội, đi đôi với tinh thần lá lành đùm lá rách, khắc sâu thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tập đoàn Bcons là minh chứng cho sự ủng hộ và động viên cộng đồng trong hoạt động thoát nghèo, giúp cải thiện cuộc sống và tạo cơ hội phát triển cho người dân tại huyện Lạc Dương.

Tập đoàn Bcons đã và đang góp phần tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của cộng đồng huyện Lạc Dương với sự hưởng ứng vào kế hoạch giảm nghèo và phát triển bền vững tại đây, phản ánh cụ thể và cốt lõi của Tập đoàn Bcons: Phát triển bền vững vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Trả lời