Tập đoàn Bcons khen thưởng CBCNV đã có hành động bảo vệ tài sản thiết bị công ty

Trang chủ

Tin Tức

Tập đoàn Bcons khen thưởng CBCNV đã có hành động bảo vệ tài sản thiết bị công ty

Tập đoàn Bcons khen thưởng CBCNV đã có hành động bảo vệ tài sản thiết bị công ty

Ngày 15/1 vừa qua, đại diện Tập đoàn Bcons đã khen thưởng ông Nguyễn Bảo Vũ, giám sát công trình Bcons Bee đã có hành động bảo vệ tài sản thiết bị công ty.

Ở mọi doanh nghiệp nói chung và tại Tập đoàn Bcons nói riêng, nhân lực chính là chìa khóa của sự thành công, thế nên việc tuyên dương khen thưởng những cá nhân có đóng góp, nỗ lực vào sự phát triển chung của công ty luôn là hoạt động thường xuyên và cũng là nét đẹp văn hoá của doanh nghiệp.

Bên cạnh thực hiện tốt những quy định công ty và hoàn thành xuất sắc những công việc được giao, ông Nguyễn Bảo Vũ giám sát công trình Bcons Bee đã có hành động bảo vệ tài sản thiết bị công ty. Với hành động cao quý ấy, đại diện Tập đoàn Bcons đã có buổi gặp gỡ trực tiếp tại dự án ông đang đảm nhận và trao khen thưởng, ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của ông. 

Ông Nguyễn Minh Tâm giám đốc khối thi công trao thưởng cho Ông Nguyễn Bảo Vũ

Đối với Tập đoàn Bcons, mỗi nhân viên có được ý thức bảo vệ tài sản chung của doanh nghiệp chính là hành động quý giá, nhận thức được giá trị đồng tiền để tiết kiệm chi phí, tối đa doanh thu cho doanh nghiệp, nhận thức được ảnh hưởng đến sự phát triển chung của một tập thể.

Bên cạnh mang ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, hành động trên của ông Vũ còn là một tấm gương tốt cho cả tập thể Bcons noi theo.

Một số hình ảnh đại diện Tập đoàn Bcons khen thưởng ông Nguyễn Bảo Vũ vào ngày 15/1 vừa qua:

Trả lời