TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trang chủ

Tin tức

TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng Chủ nhật ngày 06/03/2022, Tập đoàn BCONS tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 tại KDL Tân Cảng – LDL Bình Quới số A100 Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam. Với sự tham dự đầy đủ của các Cổ đông thuộc tập đoàn BCONS.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT phát biểu về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021,Doanh thu đạt kế hoạch. Năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn chưa ổn định và hạn chế từ chính sách chung của nhà nước nên sức tiêu thụ sản phẩm căn hộ 2021 khá chậm so với năm 2020. Tuy nhiên, Tập Đoàn luôn đảm bảo công việc và có các chính sách đãi ngộ tốt cho người lao động nên nguồn nhân lực ổn định và không biến động nhiều. Thương hiệu BCONS đang lớn mạnh nên thuận lợi trong việc xin phép và triển khai hồ sơ pháp lý các dự án khá nhanh.

Các cổ đông tham dự đại hội

Cũng trong cuộc họp để nâng cao năng lực và quản trị hệ thống, Tập Đoàn Bcons lên kế hoạch phát triển trung tâm đào tạo, xây dựng các lớp đào tạo, truyền thông nội bộ và PR hình ảnh ra bên ngoài chuẩn hóa nhận diện thương hiệu E-Learning của Tập Đoàn Bcons.

Thành Viên HĐQT và Khách mời tham dự tại buổi họp

Kết thúc đại hội, Chủ tịch Lê Như Thạch nhấn mạnh rằng, để đạt được sự tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay, BCONS cần phải thường xuyên nhìn lại sứ mệnh của mình, và đảm bảo rằng cả tổ chức đều thấm nhuần được văn hóa và đang đi theo đúng hướng để phục vụ sứ mệnh đó. Quan hệ gắn kết và thường xuyên với các cổ đông và các nhà đầu tư, công khai minh bạch, cập nhập kip thời thông tin, lắng nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông và các nhà đầu tư đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi họp.

 

Tập đoàn Bcons luôn tâm niệm con người phù hợp là tài sản quan trọng mang giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trọng tâm để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh chính là phát triển con người – Phát triển đội ngũ quản lý. Thành công của doanh nghiệp không chỉ dựa vào chiến lược phát triển kinh doanh mà còn thành công dựa trên chiến lược đào tạo phát triển con người.

 

 

Trả lời