TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Trang chủ

Chưa được phân loại

TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 06/03/2023, tại Trung tâm sự kiện White Palace (108 Phạm Văn Đồng, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Tập đoàn Bcons đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 để tổng kết tình hình hoạt động & kết quả kinh doanh năm 2022 cùng kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác. Tham dự Đại hội là các Cổ đông và CBNV Tập đoàn Bcons với sự chủ trì của Ông Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons. Trong đó đoàn chủ tọa bao gồm:

  1. Ông Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
  2. Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT – Thành viên đoàn chủ tọa.
  3. Ông Hồ Kỳ Lân – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên đoàn chủ tọa.
  4. Ông Ngô Lưu Bình – Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn chủ tọa.
Các Cổ đông và CBNV Bcons tham dự Đại hội
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Theo báo cáo năm 2022, Tập đoàn Bcons đã đạt được sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, tổng doanh thu thuần năm 2022 là 2,240 tỷ đồng, tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế là 389 tỷ đồng và tăng trưởng 148% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do việc thay đổi chính sách chung của nhà nước và khủng hoảng từ nội tại nền kinh tế & thị trường bất động sản trong nước nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tuy nhiên, ban điều hành vẫn đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề nhanh chóng, tạo tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận vẫn giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển bền vững cho Tập đoàn.

Ngoài ra, trong năm 2022, Tập đoàn Bcons đã triển khai chuỗi chương trình “Đồng hành cùng Người lao động đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023” với nhiều hoạt động thiết thực vì sự phát triển của cộng đồng, trong đó ưu tiên giúp đỡ Người lao động gặp khó khăn có một cái Tết ấm no sum vầy. Cùng với đó, công tác xã hội cũng được Bcons thực hiện tốt, với phương châm “ Đồng hành với các khó khăn của xã hội”. Bcons đã tài trợ nhiều chương trình tương thân tương ái như trao quỹ học bổng và chăm lo những hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Để thể hiện chính sách đào tạo của Tập đoàn luôn nhất quán và liên tục, đảm bảo sự phát triển bền vững trong chiến lược nhân sự của Công ty tầm nhìn sau 2023, công tác đào tạo được đẩy mạnh qua các chương trình đào tạo “Quản lý tiềm năng” và “Quản lý nâng cao”. Sau các khóa đào tạo đã lựa chọn ra những nhân sự xuất sắc bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.

Ông Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT phát biểu về kết quả và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tập đoàn

Song song với báo cáo, Đại hội cũng thông qua mục tiêu kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu thuần năm 2023 dự kiến đạt 3,978 tỷ đồng, tăng 178% so với năm 2022. Đối với lợi nhuận sau thuế, trong năm 2023 dự kiến đạt 614 tỷ đồng, tăng 145% so với năm 2022. Đồng thời cũng đưa ra các định hướng phát triển sắp tới của Tập đoàn: đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ; Mở rộng mảng logistic; Gia nhập thị trường chứng khoán; Mở rộng hợp tác và kêu gọi nguồn vốn FDI từ nước ngoài; Mục tiêu 2025 – 2026 đạt doanh thu 1 tỷ USD, trở thành top các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Phần điều hành của Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Đây là năm thứ 10 trong hành trình phát triển của Tập đoàn Bcons và trên chặng đường sắp tới với nhiều khó khăn thử thách, Bcons luôn vững tin rằng, với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu… Tập đoàn sẽ đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2023,  góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu của Bcons tại thị trường trong nước và khu vực.

Một số hình ảnh tại ĐHĐCĐ:

Trả lời