Thông báo cung cấp hồ sơ đăng kí đồng hồ điện & nước dự án Bcons Suối Tiên

Trang chủ

Tin Tức

Thông báo cung cấp hồ sơ đăng kí đồng hồ điện & nước dự án Bcons Suối Tiên

Thông báo cung cấp hồ sơ đăng kí đồng hồ điện & nước dự án Bcons Suối Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC BCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-Bcons

 Ngày 23 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Cung cấp hồ sơ cho dự án Bcons Suối Tiên)

       Kính gửi: Quý khách hàng sở hữu căn hộ dự án Bcons Suối Tiên

    Lời nói đầu tiên xin cảm ơn Quý Khách hàng đã ủng hộ công ty trong suốt thời gian qua.

    Theo yêu cầu từ công ty Điện lực và công ty cấp, thoát nước cho việc lắp đồng hồ điện và đồng hồ nước tại mỗi hộ gia đình được thuận lợi, xin Quý khách hàng chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • 3 bộ chứng minh nhân dân có công chứng trước 6 tháng kể từ ngày công chứng.
  • 3 bộ sổ hộ khẩu có công chứng trước 6 tháng kể từ ngày công chứng
  • 1 bộ hợp đồng mua bán photo + 1 bộ hợp đồng mua bán chính để đối chiếu

    Để thuận tiện hơn cho Quý Khách Hàng cũng như là phục vụ công tác bàn giao được thuận lợi. Nay chúng tôi ra thông báo này để thông tin tới Quý Khách hàng cung cấp hồ sơ để thuận lợi trong việc đăng kí đồng hồ điện và đồng hồ nước, xin hãy gửi thông tin về Hotline: 0931 82 82 41 để chúng tôi tổng hợp danh sách nhằm mục đích phục vụ tốt cho Quý Khách Hàng. Rất mong nhận được ý kiến sớm nhất từ Quý Khách Hàng.

Trân trọng cảm ơn !

 

 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ


ÔNG ĐỖ THANH BÌNH