Thông báo nghiệm thu Bcons Miền Đông

Trang chủ

Tin Tức

Thông báo nghiệm thu Bcons Miền Đông

Thông báo nghiệm thu Bcons Miền Đông

Thông báo nghiệm thu Bcons Miền Đông Kính gửi: Quý khách hàng sở hữu căn hộ dự án Bcons Miền Đông tại Khu phố Tân Lập, Đường Tân Lập, Thành phố Dĩ An.Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biên bản nghiêm thu PCCC và nghiệm thu thang máy.

Trả lời