Thông báo ngừng xác nhận chuyển nhượng căn hộ thuộc Dự án Bcons Suối Tiên

Trang chủ

Tin Tức

Thông báo ngừng xác nhận chuyển nhượng căn hộ thuộc Dự án Bcons Suối Tiên

Thông báo ngừng xác nhận chuyển nhượng căn hộ thuộc Dự án Bcons Suối Tiên

Kính gửi: Quý khách hàng  – Chủ sở hữu căn hộ Dự án Bcons Suối Tiên

            Công ty Cổ Phần Địa Ốc Bcons – Chủ đầu tư xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và mua căn hộ thuộc dự án Bcons Suối Tiên.

            Để chuẩn bị cho công tác thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận), Chủ đầu tư xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc ngừng chuyển nhượng Hợp đồng của các căn hộ thuộc dự án Bcons Suối Tiên cụ thể như sau:

Căn cứ Luật Kinh Doanh bất động sản năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định:

Người mua nhà ở nếu đã nhận bàn giao nhà từ Chủ đầu tư thì được chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa được nộp cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

Hiện nay, Dự án Bcons Suối Tiên đã đủ điều kiện triển khai cấp Giấy chứng nhận  cho các căn hộ. Do đó, kể từ thời điểm bắt đầu nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, Chủ đầu tư sẽ ngưng thực hiện xác nhận vào văn bản chuyển nhượng  Hợp đồng mua bán của tất cả các hộ thuộc dự án Bcons Suối Tiên.

Thời gian dự kiến ngưng nhận hồ sơ chuyển nhượng:

Từ  ngày 06/07/2020 đến khi có thông báo mới

Vậy bằng văn bản này, Chủ đầu tư kính thông báo để Quý Khách hàng được biết.

  • Mọi thắc mắc xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:
  • Điện thoại bàn: 028 3512 9632
  • Hotline Kế toán: 0704 497 414
  • Hotline/ Zalo: 0931 82 82 41
    Trân trọng cảm ơn!

                                                                                  Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2020

                                                                                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                      (Đã ký và đóng dấu)

                                                                                                        ĐỖ THANH BÌNH

Trả lời