THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM TẠI ĐỢT BÀN GIAO NHÀ DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐÔNG TÂN (TÊN THƯƠNG MẠI: BCONS SALA)

Trang chủ

Tin tức

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM TẠI ĐỢT BÀN GIAO NHÀ DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐÔNG TÂN (TÊN THƯƠNG MẠI: BCONS SALA)

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM TẠI ĐỢT BÀN GIAO NHÀ DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐÔNG TÂN (TÊN THƯƠNG MẠI: BCONS SALA)

Điều kiện tham gia chương trình:

  • Quý Khách hàng đã hoàn tất thủ tục thanh toán nhận bàn giao nhà (95% giá trị căn hộ sau VAT + Phí bảo trì 2%) trước ngày 03/08/2023.
  • Áp dụng cho Khách hàng tham dự sự kiện.

Trả lời