Ứng dụng công nghệ, đổi mới và sáng tạo

Trang chủ

Thiết kế

Ứng dụng công nghệ, đổi mới và sáng tạo

Ứng dụng công nghệ, đổi mới và sáng tạo

Tiếp nối thành công của hai dự án Bcons Suối tiên và Bcons Miền Đông, trong năm 2020 Tập đoàn Bcons đã khởi công các dự án tiếp theo như Bcons Garden, Bcons Greenview, Bcons Bee, Bcons Plaza và Bcons Sala…

Để thực hiện thành công đồng loạt nhiều dự án trong thời gian ngắn là một thách thức rất lớn cho Chủ đầu tư Bcons. Trong đó, Khối Quản lý dự án (QLDA) là đơn vị thay mặt Chủ đầu tư chủ trì và phối hợp tất cả các đơn vị tham gia (Thiết kế, Thi công, Tư vấn giám sát) nhằm đảm bảo tiêu chí về An toàn – Chất lượng mà vẫn theo sát được Tiến độ theo kế hoạch đã định. Giải pháp để thực hiện tốt công việc được Khối QLDA chủ trương cho tất cả các Ban QLDA chính là phải đổi mới cách thức làm việc theo xu hướng tăng cường áp dụng công nghệ nhằm tự động hóa, chuẩn hóa và đồng bộ hóa từng bước trong quy trình làm việc. Ngoài ra, các cấp quản lý phải liên tục học tập, trau dồi bản thân và tổ chức đào tạo nội bộ để hỗ trợ đội ngũ phát triển kiến thức và kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu công việc.


Dự án Bcons Garden

Cụ thể, một số phần mềm đã được triển khai và áp dụng thành công ở cấp công ty và công trường. Qua đó, mang lại nhiều kết quả tích cực trong công việc như phần mềm Base để quản lý công việc hàng ngày với các bộ phận khác nhau trong công ty, hệ thống server nội bộ sử dụng Google Drive để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hay hệ thống quản lý nghiệm thu sử dụng Google Workspace để quản lý tiến độ và chất lượng công tác hoàn thiện.


Một buổi hướng dẫn sử dụng Google Drive để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu (Ảnh chụp vào tháng 09/2020)

Trong công tác quản lý thiết kế bộ phận QLDA đã ứng dụng và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm Naviswork để kiểm tra xung đột thiết kế giữa các bộ môn bằng mô hình 3D, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ BIM của công ty.


Hệ thống quản lý nghiệm thu hoàn thiện sử dụng Google Workspace

Ngoài ra, các công tác kiểm tra và giám sát An toàn lao động cũng là mối quan tâm trọng điểm của Khối Quản lý dự án. Các quy trình, quy định, tiêu chuẩn an toàn cũng như các biện pháp kiểm tra đã được thiết lập và áp dụng chặt chẽ nhằm đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tai nạn trong mỗi dự án của Bcons.


Mô hình 3D của Bcons Garden trong Navisworks

Kết quả của quá trình đổi mới và cải tiến ứng dụng công nghệ vào công việc mang lại là rất tích cực. Công tác quản lý được chuẩn hóa thông qua quy trình, quy định và tự động hóa nhờ công nghệ sẽ giảm thiểu thời gian cần thiết trong từng công tác cũng như giảm tối đa các sai sót không đáng có do quá trình lưu trữ hoặc truyền tải thông tin, giúp cho các Ban QLDA nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc và đưa từng dự án về đích thành công, đảm bảo uy tín của Bcons với khách hàng theo phương châm “Khác biệt ở chữ Tín”.

                                                                                                 Hồ Việt Bằng – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bcons Garden

Trả lời