Vai trò của Trung tâm Đào tạo trong sự phát triển của nhân sự tại Tập đoàn Bcons

Trang chủ

Đào tạo nội bộ

Vai trò của Trung tâm Đào tạo trong sự phát triển của nhân sự tại Tập đoàn Bcons

Vai trò của Trung tâm Đào tạo trong sự phát triển của nhân sự tại Tập đoàn Bcons

Trung Tâm Đào Tạo Tập đoàn Bcons được thành lập từ tháng 10 năm 2019 dựa trên chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Bcons trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021. Hướng đến việc xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp với khung năng lực cho từng vị trí công việc về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như kỹ năng mềm trong quản lý & điều hành.

Bên cạnh đó, để có được những chương trình đào tạo phù hợp. Chúng tôi thường xuyên thực hiện các khảo sát, đánh giá, phân tích TNA nhằm xác định rõ mục đích, đối tượng đào tạo sao cho bám sát với thực trạng năng lực của nhân sự tại các Khối; Phòng Ban hiện nay của Tập đoàn Bcons.

Trung Tâm Đào Tạo hiện hiện có đội ngũ nhân sự đào tạo nội là các cấp quản lý tại các Khối; Phòng Ban trong Công ty. Họ có trách nhiệm biên soạn và xây dựng các các bài giảng liên quan đến Quy trình nội bộ, hướng dẫn công việc, các kỹ năng cần thiết trong quản lý.

Ngoài ra, Chúng tôi còn liên kết với các Trung Tâm Đào Tạo uy tín hiện nay như tổ chức đào tạo PACE, PTI…vv. Nhằm xây dựng các khoa đào tạo thông qua các Case Study về kỹ năng trong quản lý điều hành cho đối tượng nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao.

Chúng tôi chú trọng công tác đánh giá chất lượng sau đào tạo thông qua các kết quả thực hành bằng các bài tập hình huống hoặc báo cáo tại Hội Đồng đánh giá của Công ty. Việc đánh giá này không chỉ  giúp cho người học có thể tổng hợp được các kiến thức đã được giảng dạy trên lớp mà còn có thể vận dụng vào các trường hợp cụ thể trong công tác điều hành.

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng môi trường đạo tạo nội bộ tại Tập đoàn Bcons một cách liên tục và bền vững. Lấy nhân sự cấp trên đào tạo cho nhân sự cấp dưới. Nhân sự có nhiều kinh nghiệm đào tạo cho nhân sự mới ít kinh nghiệm hơn. Mong muốn của chúng tôi là phát triển đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn có tâm và có tầm phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn Bcons.

Lê Bảo Anh – Giám đốc Khối HCNS

Trả lời