BCONS - Khác Biệt Ở Chữ Tín

(+84) 28 3512 9632

Chi tiết bài viết

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 15/10/2019

Một số hình ảnh được tiếp tục cập nhật từ dự án Bcons Suối Tiên đang xây dựng trong tháng 10/2019. Hiện tại, block B đã đổ bê tông xong tầng 18.

© COPYRIGHT 2017 BCONS PTE LTD. ALL RIGHTS RESERVED