BCONS - Khác Biệt Ở Chữ Tín

(+84) 28 3512 9632

Chi tiết bài viết

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 27/09/2019

Một số hình ảnh từ dự án Bcons đang xây dựng trong tháng 9/2019.

Hiện tại dự án đang thi công đến tầng 15

Ảnh chụp dự án nhìn từ trên cao

Và một số hình ảnh khác từ dự án:

© COPYRIGHT 2017 BCONS PTE LTD. ALL RIGHTS RESERVED