Cập nhật dự án Bcons Garden 08/03/2021

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật dự án Bcons Garden 08/03/2021

Cập nhật dự án Bcons Garden 08/03/2021

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 08 tháng 03 năm 2021. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 21 Block A

Trả lời